Communicatie Toolkit

Welkom

Dit is de digitale toolkit van de stad Utrecht. Hierin vind je verschillende mappen met communicatiemiddelen.
Met dit platform willen we jullie, als partner, faciliteren met een breed scala aan middelen om het coronavirus tegen te gaan. Dit platform wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld. Advies is om regelmatig een kijkje te komen nemen.
In iedere map staat een korte introductie waar wordt uitgelegd om welke middelen het gaat.

Utrecht sneller en sterker uit de crisis
Door vaccineren en testen krijgen we steeds meer vrijheid. We zien uit naar een toekomst waarin we weer voluit kunnen leven en werken. Dat kan als we ons voorlopig aan de basismaatregelen blijven houden.
Tegelijkertijd investeert Utrecht in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. We bieden steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeren versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doen we samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Stap voor stap werken we samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken. Bekijk alle maatregelen op www.utrecht.nl/voorjaarsnota.

Basismaatregelen

Vaccineren

Utrecht Verbindt

Daar doe ik het voor!

Diverse campagnes

Contact

Heb je vragen over de toolbox of de campagnes? Neem dan contact op met de Gemeente Utrecht via communicatie-toolkit@utrecht.nl